Kategori / Miljö/Samhälle

När det kommer till kontrastmarkering inomhus så är detta något man sätter upp, för att markera att det sker en skillnad. Det kan vara en nivåskillnad, att det är en trappa, ett glasparti eller liknande. Kontrastmarkeringar inomhus är till för den som har en synskada eller som är blind. Dessa sätter man upp för att de ska kunna orientera sig på ett bra sätt. 

En kontrastmarkering inomhus sätter man oftast upp på glaspartier, dörrars slagriktning samt i trappor. Dessa finns även för oss som har god syn, men som utan dem kanske missar att det är en glasdörr framför o​ss, om det inte finns en markering som kontrast.

Konstrastmarkeringar visar på skillnader inomhus

En kontrastmarkering inomhus är till för att man ska märka av att här händer det något nytt. Detta för att man inte ska råka gå in i en glasvägg, eller ramla ner för en trappa. Kontrastmarkeringar är något som oftast kan ses i offentliga utrymmen. Det finns ett företag som utför en mängd olika sorters kontrastmarkering för både inne och ute. 

Detta företag heter Taktil Profil AB. Utöver detta så har de även ett utbud av olika ledstråk samt andra produkter som kan underlätta för många. Deras produkter ökar tillgängligheten för många i samhället. Du som vill veta mer om vad de har för något att erbjuda eller läsa mer om en specifik produkt, du kan besöka deras hemsida. Det går även bra att kontakta dem direkt och ber dem berätta mer vad de kan göra för dig.

Det finns alltid lagstadgade bestämmelser som reglerar hur vi måste kontrollera och sköta såväl offentliga som privata byggnader för att upprätthålla en god och trygg standard. Dock kan det vara svårt att hålla koll på allt sådant på egen hand om man exempelvis har en bostadsrättsförening, ett privat hyreshus, en lagerlokal eller annan lokal eller byggnad som måste kontrolleras av en kunnig fackman.

Då är det skönt att alltid kunna vända sig till ett erfaret och professionellt företag som hjälper dig med regler, lagar och kontroller för att din byggnad eller lokal ska vara okej för bruk. OVK-center Sverige AB kan du alltid vända dig till för att få bästa möjliga service och hjälp när det kommer till den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystem, något som är otroligt viktigt att alltid kontrollera oavsett som det är en privat bostad eller en större lokal för annat bruk. Själva syftet med att genomföra OVK är för att man ska ha ett bra inomhusklimat och se till att de befintliga ventilationssystemen fungerar som de ska.

OVK för miljökvalitetsmål

Eftersom att det i dagens samhälle finns mycket ämnen, föroreningar och radonhalter exempelvis är det väldigt viktigt att vi också ser till att luften som vi andas och vistas i dagligen är bra för vår hälsa och säkerhet. Där är OVK en avgörande faktor för att se till så att luften inte utgör någon skada då våra ventilationssystem är det som ser till att vi vistas i hälsosam och ren luft. OVK är också något som bidrar till att uppnå och upprätthålla det nationella miljökvalitetsmålet- God bebyggd miljö.

Så för att få professionell och snabb hjälp av en kunnig fackman som kommer hjälpa er med hela kontrollen och processen är det absolut OVK-center Sverige AB som ni ska vända er till.