Det finns alltid lagstadgade bestämmelser som reglerar hur vi måste kontrollera och sköta såväl offentliga som privata byggnader för att upprätthålla en god och trygg standard. Dock kan det vara svårt att hålla koll på allt sådant på egen hand om man exempelvis har en bostadsrättsförening, ett privat hyreshus, en lagerlokal eller annan lokal eller byggnad som måste kontrolleras av en kunnig fackman.

Då är det skönt att alltid kunna vända sig till ett erfaret och professionellt företag som hjälper dig med regler, lagar och kontroller för att din byggnad eller lokal ska vara okej för bruk. OVK-center Sverige AB kan du alltid vända dig till för att få bästa möjliga service och hjälp när det kommer till den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystem, något som är otroligt viktigt att alltid kontrollera oavsett som det är en privat bostad eller en större lokal för annat bruk. Själva syftet med att genomföra OVK är för att man ska ha ett bra inomhusklimat och se till att de befintliga ventilationssystemen fungerar som de ska.

OVK för miljökvalitetsmål

Eftersom att det i dagens samhälle finns mycket ämnen, föroreningar och radonhalter exempelvis är det väldigt viktigt att vi också ser till att luften som vi andas och vistas i dagligen är bra för vår hälsa och säkerhet. Där är OVK en avgörande faktor för att se till så att luften inte utgör någon skada då våra ventilationssystem är det som ser till att vi vistas i hälsosam och ren luft. OVK är också något som bidrar till att uppnå och upprätthålla det nationella miljökvalitetsmålet- God bebyggd miljö.

Så för att få professionell och snabb hjälp av en kunnig fackman som kommer hjälpa er med hela kontrollen och processen är det absolut OVK-center Sverige AB som ni ska vända er till.