Kort och gott kan man säga att redovisning i Linköping är ett område som brukar vidröra ämnet företagsekonomi, och som i sin tur ser till att man syftar kring att dokumentera en organisations eller verksamhets resurshantering. Genom redovisning Linköping kan man uppnå detta då man bland annat kommer att redovisa det ekonomiska resultat som man omfattas av, men även för den ekonomiska ställningen man måste göra. Den ekonomiska ställningen behöver man göra och brukar föreligga vid en specifik given tidpunkt och brukar kallas bokslutsdagen.

Monetär verksamhet inom ekonomi.

Så all monetär verksamhet inom ekonomi i dagens samhälle måste man redovisa, och det ska även omfattas av varu- och tjänsteproduktion samt även en verksamhet som är finansiell. Därför måste föreningar samt företag ha en bokföring som är ordnad, där årsbokslut finns och årsstämman har fastställts.

Redovisningens syfte.

För att förstå vad redovisningens syfte är så kan man säga att det är att ens sätt att hålla ordning på ens ekonomiska uppgifter. Att alltid ha redovisningen som en jämförbar samt fungerande information är väldigt viktigt, dels för att kunna visa upp för samhället samt alla de andra olika intressenterna som finns i ett företag. Något som är viktigt att beakta är att ett företags intressenter ser därmed till att förlita sig helt på, den ekonomiska informationen som finns om ett företag och den informationen som företaget har lämnat ifrån sig.

Själva redovisningen i sig kan man säga är som ett föremål för ens egna revision, när ens helt oberoende revisor ska komma och gå igenom redovisningen samt ta ställning till om det man har genomfört är rättvisande.